Øistein Holen | Diverse bilder

Female small white butterfly / Hunn av liten kålsommerfugl (Pieris rapae)
Hunn av liten kålsommerfugl (Pieris rapae).
Hjemmeside