Øistein Haugsten Holen
OsloMet

Øistein Holen's English home page
Bilde av Øistein Holen
Min bakgrunn er i teoretisk evolusjonærøkologi der jeg arbeidet med adaptiv fenotypisk plastisitet, informasjonsbruk, og evolusjon av ærlige og uærlige signaler. Jeg er interessert i hvordan organismer forsvarer seg selv mot sine naturlige fiender, ofte med flere forsvarstrekk samtidig. Egenskapene til slike komplekse forsvarssystemer er ikke godt forstått. Andre forskningsinteresser er foreldre-avkom konflikt, koevolusjon, "rød dronning"-hypotesen, kin seleksjon, varselfarger, og bruk av smakssansen for å kjenne igjen bytter. Jeg har brukt optimalitetsmodeller, signaldeteksjonsteori, spillteori og adaptiv dynamikk i arbeidet. Doktorgraden var på Batesisk mimikry og aggressiv mimikry. Jeg har arbeidet som forsker ved CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) ved Universitetet i Oslo. Jeg er nå ansatt som førsteamanuensis i naturfag ved BLU, OsloMet, der jeg underviser i naturfag for kommende barnehagelærere.

Epost:

Varselfarger

Et av temaene jeg studerer er hvordan insekter bruker varselfarger for å beskytte seg selv mot å bli spist av predatorer (som oftest fugler). Insekter er ofte forsvart med gift, vond smak, brodder og lignende, og bruker kraftige farger for å signalisere at de er forsvart til sine predatorer. Noen uforsvarte byttedyr benytter seg av mimikry og "bløffer" predatorene ved å bruke samme varselsignal som de byttedyrene som er forsvarte gjør. Som følge av dette tror predatorene ofte at byttedyrene er giftige eller farlige og ligger unna. Andre uforsvarte byttedyr hermer etter omgivelsene med kryptiske farger eller kamuflasje, slik at de ikke blir oppdaget. Her er noen eksempler:
seven-spotted lady beetle

Den syvprikkede marihøna bruker rød og svart varselfarge til å signalisere at den er forsvart mot predasjon.

bee beetle

Humlebilla (Trichius fasciatus) ligner på en humle for å unngå predasjon.peacock butterfly (Inachis io)

Det er foreslått at øyeflekkene til dagpåfugløye (Inachis io) mimikerer virveldyrøyne for å skremme predatorer.

hoverfly

Mange blomsterfluer har vepselignende farger, men er harmløse.

hoverfly

Denne blomsterflua mimikerer en humle.Cicada

Denne sikaden er kryptisk farget og er vanskelig å oppdage for predatorer.

Coryzus hyoscyami

En tege med varselfarge, Coryzus hyoscyami. (Rød kanttege)

Chortippus grasshopper

En kryptisk farget gresshoppe (mest sannsynlig Chorthippus sp.)

Siden er vedlikeholdt av Øistein Holen.
Sist oppdatert: 1. mars 2023.